Read in English

L’Institut Internacional de la Premsa i MIDAS obren avui, 12 d’abril, la primera convocatòria de les beques NewsSpectrum.

Aquestes beques estan dirigides a periodistes i altres professionals de mitjans de comunicació de llengües minoritàries (inclosos els de llengües de població immigrant i llengua romaní) i tenen com a objectiu incentivar la col·laboració amb els mitjans de llengües majoritàries. Tots ells, ubicats a la Unió Europea (UE).

NewsSpectrum disposa de finançament per a 40 beques en 2021 que es distribuiran en dos tipus de programes: el Collaborative Reporting Fellowship (projectes de periodisme col·laboratiu) i el Professional Placement Fellowship (estades per a professionals).

Tipus de beques i terminis de la sol·licitud

El Collaborative Reporting Fellowship està dirigit a aquells treballs periodístics que es duguin a terme de manera conjunta entre periodistes de mitjans de llengües minoritàries (freelancers inclosos) i de mitjans de llengües majoritàries.

El treball periodístic pot cobrir qualsevol tema d’interès públic per a l’audiència d’ambdós mitjans de comunicació. No obstant això, es donarà prioritat a aquells projectes que posin en relleu els temes o perspectives de les minories dins de la UE o que analitzin les relacions entre els grups de minories i majories. També es tindran en consideració aquells projectes que incentivin la cobertura d’assumptes europeus en els mitjans de llengües minoritàries. Es tindrà en compte tota mena de projecte periodístic, com ara investigacions, articles en profunditat i/o periodisme de dades, entre d’altres. Els treballs poden estar publicats en qualsevol format, incloent-hi l’ús de tècniques digitals i/o audiovisuals de storytelling. A més, el reportatge o producte periodístic final haurà de ser publicat conjuntament tant pel mitjà de comunicació de llengua minoritària com el de llengua majoritària que formin part del projecte.

El termini per enviar la sol·licitud romandrà obert des d’avui (12 d’abril) fins al 28 de maig de 2021. De tota manera, s’obriran dos terminis addicionals per a aquestes beques al juny i a l’agost. Aquí té tota la informació disponible per a aquest programa i aquí la pàgina de preguntes freqüents (FAQ).

El programa Professional Placement Fellowship cerca promoure que els professionals de mitjans de llengües minoritàries realitzin estades curtes o visites de treball en redaccions de mitjans de llengües majoritàries. Tots els treballadors del mitjà de comunicació minoritari poden optar a aquestes beques: Periodistes, directors, caps de redacció, fotoperiodistes, community managers o aquells empleats a càrrec de la innovació digital. Els freelancers que contribueixin habitualment amb el mitjà també podran optar a aquest programa l’objectiu del qual és el d’impulsar l’intercanvi de coneixement i capacitació en diversos aspectes de l’exercici periodístic: La cobertura de notícies, la transició digital, la gestió d’audiències, la creació i el manteniment de comunitats en línia o la monetització i models de negoci sostenible, entre d’altres.

El termini per a sol·licitar les beques adjudicades al programa Professional Placement Fellowship romandrà obert des d’avui (12 d’abril) fins al 28 de maig de 2021. A diferència de les beques del Collaborative Reporting, aquestes només comptaran amb un únic termini per enviar la sol·licitud. Aquí té tota la informació disponible per al programa i aquí la pàgina de preguntes freqüents (FAQ).

Criteris de selecció, requisits i altres detalls de la sol·licitud

Tots els professionals dels mitjans de llengües minoritàries poden optar a les beques que ofereixen ambdós programes sempre que els mitjans pels quals treballen estiguin ubicats a la UE o al Regne Unit i publiquin, almenys, un 51% del seu contingut en l’idioma propi de la regió o llengua minoritària (s’inclouen també les llengües dels immigrants i la llengua romaní). Aquí té tota la informació sobre quines llengües poden optar a aquestes beques. El mitjà de comunicació de la llengua majoritària o d’acollida també ha d’estar ubicat en algun dels països membres de la UE o al Regne Unit. Tots dos programes de beques també busquen incentivar les col·laboracions periodístiques entre mitjans transnacionals.

Sempre que sigui possible, es recomana que les estades i/o projectes de periodisme col·laboratiu siguin presencials. D’aquesta manera, es pretén promoure la construcció d’unes aliances sostenibles al llarg del temps entre mitjans de llengües minoritàries i majoritàries, sent aquest un dels objectius del projecte NewsSpectrum. Això és especialment rellevant per al programa Professional Placement Fellowship. No obstant això, a causa de la pandèmia de la Covid-19, es tindrà en consideració l’opció de realitzar teletreball sempre que les tasques es duguin a terme de manera efectiva.

En principi, tots dos tipus de beques han de tenir una durada mínima de dues setmanes, encara que existeix certa flexibilitat en aquest aspecte. Tots dos programes, el Collaborative Reporting i Professional Placement Fellowship, es poden dur a terme en qualsevol moment dins del període comprès entre juny i el 31 de desembre de 2021.

Tant el professional contractat pel mitjà de llengua minoritària com el mitjà de llengua majoritària, podran demanar fins € 6.000 cadascun per beca. Per als periodistes de llengua minoritària, la beca pot cobrir el salari (que es reemborsarà íntegrament al seu mitjà de comunicació) i els costos de manutenció (com ara el menjar i estada en un hotel o similar). Els costos dels viatges estaran coberts addicionalment. Per als mitjans de llengua majoritària o mitjà d’acollida, la beca també pot cobrir els costos dels salaris i, en cas que fos necessari, els costos del viatge. En total, NewsSpectrum té una dotació de € 480.000 per subvencionar aquestes beques en 2021.

Tots aquells professionals de mitjans de comunicació interessats hauran de llegir la informació disponible d’ambdós programes, els criteris de selecció i els requisits per a sol·licitar les beques a la pàgina web de NewsSpectrum. Totes les sol·licituds s’hauran de lliurar en anglès. Es recomana als interessats que tinguin acordada la cooperació d’un mitjà majoritari o d’acollida abans d’enviar la sol·licitud. Si no fos possible, les organitzacions que gestionen el projecte NewsSpectrum intentarien posar en contacte a potencials candidats de llengües minoritàries amb mitjans de comunicació d’acollida.

Els candidats seran seleccionats per un comitè format per cinc membres entre els quals s’inclouen experts independents. Els programes es comprometen a protegir i respectar la independència editorial de tots els professionals i mitjans de comunicació als quals se’ls hagi atorgat les beques.

Informació general sobre les beques

NewsSpectrum és una iniciativa conjunta de lInstitut Internacional de la Premsa (IPI, per les seves sigles en anglès) i l’Associació de Diaris en Llengües Minoritàries i Regionals (MIDAS). El projecte també compta amb el suport de l’Institut Europeu per a l’Art i Cultura Romaní (ERIAC).

NewsSpectrum és un programa dissenyat per a promoure la col·laboració entre els mitjans de llengües minoritàries, inclosos els mitjans de llengües migrants i romaní, i els mitjans de llengües majoritàries a tota la UE. Les beques de NewsSpectrum tenen com a objectiu incentivar la cooperació entre els dos grups i reforçar la sostenibilitat dels mitjans de llengües minoritàries com una peça fonamental per a garantir la pluralitat de mitjans en la Unió Europea. El programa també cerca fomentar una cobertura informativa rigorosa sobre temes que impliquen a minories i incloure la perspectiva de membres d’aquests grups en les redaccions dels mitjans de comunicació de masses.

El programa NewsSpectrum és un projecte pilot cofinançat per la Comissió Europea (DG Connect) i amb finançament addicional d’ERIAC. S’anunciaran noves col·laboracions a mesura que es vagin confirmant.

Dubtes i preguntes?

Recomanem a tots els interessats que, abans d’iniciar el procés de sol·licitud de beques, visitin la pàgina web de NewsSpectrum, especialment, la secció de Preguntes Freqüents (FAQ page). Per a qualsevol mena de pregunta o si requereixen més informació, no dubtin en posar-se en contacte.

Contactes

Milica Miletic, IPI, [email protected]

Anna-Kira Pirhofer, MIDAS, [email protected]

No et perdis les darreres notícies sobre les beques! Subscriu-te al  newsletter de NewsSpectrum.


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)