Read in English

Det internationale presseinstitut (IPI) og MIDAS, organisationen for de europæiske mindretalsaviser, kan i dag den 12. april annoncere startskuddet til en helt ny form for efteruddannelse for redaktionelle medarbejdere.

Stipendiet giver journalister og andre redaktionelle medarbejdere fra mindretalsmedier i EU (inkl. roma- og migrantsprog) mulighed for at indgå nye former for arbejdspartnerskaber mellem mindretals- og flertalsmedier.

NewsSpectrum forventer i 2021 at kunne uddele 40 stipendier inidenfor rammerne af to forskellige programmer: Collaborative Reporting Fellowships og Professional Placement Fellowships.

Fellowship-typer og deadlines

Stipendiet Collaborative Reporting Fellowship understøtter publicistiske projekter af journalister fra mindretalsmnedier (også freelance-tilknyttede medarbejdere), som samarbejder med journalister eller medier fra et flertalsmedie.

Det publicistiske projekt kan handle om et selvvalgt emne af offentlig interesse, som er relevant for læserne af både det pågældnede mindretals- og flertalsmedie.

Projektideer, der belyser eller perspektiverer et mindretals-specifikt emne eller forholdet mellem mindretal og flertal i EU, vil være særligt egnede til stipendiet.

Projektideer, der belyser generelle europæiske emner i mindretalsaviser, er også velkomne.

Alle former for artikler og fortælleteknikker er tilladte og kan offentliggøres i ethvert tænkeligt anvendt format også digitalt og/eller audiovisuelt.

Det forventes, at historierne publiceres af både mindretals- og flertalsmediet.

Deadline til stipendiet Collaborative Reporting Fellowships udløber 28. maj 2021. En ansøgningsrunde to og tre indenfor dette program forventes offentliggjort i juni og august.   Læs yderligere informationer og FAQs her.

Stipendiet Professional Placement Fellowship understøtter individuelle korte praktikophold eller længere studieophold for medarbejdere fra mindretalsmedier hos flertalsmedier. Stipendiet klan søges af alle typer af redaktionelle medarbejdere, såsom journalister, redaktører, fotojournalister, Newsroom-ledere, SoMe-ansvarlige, Community-ansvarlige og medarbejdere, der fokuserer på digitale innovationer. Faste freelancere kan også søge.

Stipendiets formål er at øge en fælles kompetence- og vidensdeling indenfor forskellige aspekter i en nyhedsredaktion, inklusive nyhedsjournalistik, digital omstilling, nye forretningsmodeller, interaktion med publikum og opbygning af fællesskaber.

Ansøgninger til stipendiet  Professional Placement Fellowship kan indsendes fra den 12. april til den 28. maj. Der planlægges kun med en enkelt ansøgningsrunde.

Læs yderligere informationer og FAQs her.

Deltagelseskrav og ansøgningsdetaljer

Publicistiske medarbejdere, der arbejder på et mindretalssprog, kan søge et stipendie, såfremt den pågældendes medieorganisation har hjemme i EU eller Storbritannien, og forudsat at mindst 51 procent af mediets indhold produceres i et regionalt- eller mindretalssprog (dette inkluderer roma- og migrantsprog)

Læs mere her om hvilke sprog, der kan modtage støtte.

Flertalsmediet, der indgår i et partnerskab med et mindretalsmedie eller som tilbyder et studieophold, skal ligeledes befinde sig i EU eller Storbritannien. Grænseoverskridende kooperationer er ønsket.

Med det klare mål at opbygge varige nye partnerskaber mellem mindretals- og flertalsmedier anbefales tildelte stipendier at foregå fysisk hos flertalsmediet. Dette gælder især for stipendiet Professional Placement Fellowship. I lyset af Covid-19-pandemien kan også samarbejder på distancen komme i betragtning, såfremt aktiviteten kan gennemføres succesrigt på denne måde.

Stipendier skal som hovedregel vare mindst to uger, fleksible forløb er dog mulige. Stipendier kan gennemføres fra juni og senest 31. december 2021.

Både stipendieansøgeren fra mindretalsmediet og samarbejdspartneren fra flertalsmediet kan hver søge om op til 6000 € per stipendie.

Stipendie-modtageren fra et mindretal kan få refunderet løn (som afregnes direkte med arbejdsgiveren) samt få dækket omkostninger til kost og logi samt rejseomkostninger. Samarbejdspartnere fra flertalsmedier kan også få refunderet lønudgifter samt eventuelle rejseomkostninger.

I alt forventer NewsSpectrum i år 2021 at have 480.000 euro til rådighed for stipendier.

For at søge, skal interesserede læse hele stipendiebeskrivelsen med de nøjagtige informationer om tilskuds- og udvalgskriterier på NewsSpectrums hjemmeside.

Ansøgninger skal indsendes på engelsk. Ansøgere tilrådes indtrængende på forhånd at have indgået aftaler med en relevant samarbejdspartner fra et flertalsmedie. Projektpartnerne bag NewsSpectrum er ved behov villige til at bistå lovende ansøgere med at skabe kontakt til relevante medie-samarbejdspartnere.

Stipendierne tildeles af en komite påstående af fem medlemmer, hvoraf flere er uafhængige eksperter. Programmet forpligter sig til at sikre stipendiemodtagernes uafhængighed.

Baggrund

NewsSpectrum er et fælles inititativ bestående af International Press Institute (IPI) og European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages (MIDAS). Det europæiske Roma-Institut for kunst und kultur (ERIAC) er støttepartner.

NewsSpectrum er et nyt program med det formål at fremme partnerskaber mellem medier, der udkommer på mindretalssprog, inklusive medier med migrationsbaggrund og deres pendanter blandt flertalssamfundets medier i hele EU.

Stipendierne fra  NewsSpectrum har til formål at forbedre samarbejdet med disse to grupper for langsigtet at støtte udviklingen af mindretalsmedier i et frit og pluralistisk medielandskab. Desuden er det et selvstændigt formål med stipendierne at støtte journalistik, der fagligt velfunderet oplyser om mindretalsspecifikke emner.

NewsSpectrum-programmet er et pilotprojekt som medfinanseres af den Europæiske Kommission (DG Connect). Porgrammet modtager tillige støtte fra ERIAC. Yderligere partnerskaber annonceres, såsnart disse kan bekræftes.

Yderligere spørgsmål?

Vi anbefaler interesserede ansøgere at besøge vores hjemmeside NewsSpectrum herunder vores FAQ-side. Skulle der være yderligere spørgsmål, kan vi kontaktes via nedenstående kanaler.

Kontakt

Milica Miletic, IPI, [email protected]

Anna-Kira Pirhofer, MIDAS, [email protected]

Hold dig opdateret med vores NewsSpectrum-nyhedsbrev.


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)