Read in English

NewsSpectrum برای اولین بار زمینه اهدای عضویت (Fellowship) برای رسانه های زبان اقلیت را به متقاظیان فراهم می سازد

انستیتیوت بین المللی مطبوعات (IPI) و میداس (MIDAS) امروز مورخ 12 اپریل، اولین فرصت را برای درخواست در برنامه NewsSpectrum Fellowship اعلام می نماید.

برای دریافت عضویت در برنامه مذکور آن عده از ژورنالی ستان و سایر کارکنان بخش خبری واجد الشرایت می باشند که برای زبان اقلیت در اتحادیه اروپا )به شمول زبان های روما و مهاجرین( ایفای وظیفه می نمایند و همچنان روابط کاری را میان بخش های خبری زبان اقلیت و اکثریت تقویت می کنند.

NewsSpectrum در نظر دارد تا در سال 2021 میلادی 40 عضویت (Fellowship)را در دو بخش تمویل نماید: Collaborative Reporting Fellowships و Professional Placement Fellowships

انواع عضویت ها و مهلت ها:

Collaborative Reporting Fellowship از پروژه های گزارشگری انجام شده توسط روزنامه نگاران برحال در رسانه های زبان اقلیت (از جمله همکاران فعال مستقل “فریلانس“) با همکاری ژورنالیستان یا رسانه زبان اکثریت زبان پشتیبانی می کند.

پروژه گزارش دهی می تواند بالای موضوعاتی تمرکز نماید که مورد علاقمندی مردم بوده و برای شنوندگان هردو موسسه خبری سازگار باشد. اما، اولویت به پروژه های داده خواهد شد که وضعیت خاص یا دورنمای گروه های اقلیت را در اتحادیه اروپا یا روابط میان گروهای اقلیت و اکثریت را به تصویر بکشاند. پروژه های که در پوشش امور اتحادیه اروپا در بخش خبری زبان اقلیت مشارکت می نمایند را نیز استقبال می نمایم. تمام انواع گزارش دهی واجدالشرایط بوده و داستانها می تواند در هر شکل منتشر گردد. تهیه داستان به شکل دیجیتال، سمعی و تصویری نیز قابل قبول می باشد. انتظار می رود داستان ها توسط هردو بخش خبری زبان اقلیت و اکثریت به نشر برسد.

ختم تاریخ درخواست برای Collaborative Reporting Fellowships 28 می 2021 میباشد. انتظار می رود دو برنامه دیگری در همین چارچوب در ماه های جون و آگست گشایش یابند. برای معلومات کامل، به پرسش و پاسخ های مکرر لطفاً اینجا کلیک نمایید.

هدف از این برنامه (Professional Placement Fellowship) حمایت از فعالیت های کوتاه مدت ویا بازدید های مطالعاتی توسط کارکنان رسانه ای زبان اقلیت از رسانه زبان اکثریت میباشد.

اشتراک عضویت در این برنامه برای تمام کارمندان اعضای بخش خبری باز می باشد البته به شمول ژورنالیستان، ایدیتوران، خبرنگاران عکاسی، مدیران اتاق های خبری، مدیران شبکه های اجتماعی، مدیران انجمن و یا کارمندان بخش نوآوری دیجیتال. شرکت کننده گان آزاد (فریلانس) برحال نیز واجدالشرایط می باشند. از این برنامه می توان در حمایت از مهارتهای مبتنی بر همکاری و آموختن متقابل در ابعاد مختلف اتاق خبر به شمول گزارش دهی، نشر به نوع دیجیتال، مودل های تجارتی، مشارکت شنوندگان و برای تشکیل مجتمع استفاده نمود.

برای عضویت در این برنامه شما میتوانید درخواستی های تان را سر از تاریخ 12 اپریل الی 28 ماه می سال 2021 ارسال نمایید. در حال حاضر هرشخص فقط حق ارسال یک درخواستی را برای اشتراک در برنامه Professional Placement Fellowship دارا می باشد. برای معلومات بیشتر و ملاحضات قبلی روی همین متن کلیک نمایید.

واجد شرایت بودن و جزییات درخواست:

آن عده کارکنان رسانه زبان اقلیت برای عضویت واجد شراط می باشند که بخش اطلاع رسانی شان در اتحادیه اروپا یا در انگلستان مستقر باشد و حد اقل 51 فیصد محتویات اش را در زبان منطقه ای یا اقلیت (به شمول زبان های مهاجرین و زبان های رومی) تولید نمایند. معلومات بیشتر در مورد زبان های واجد شرایط را در اینجا مشاهده نمایید. همکار گزارش دهی زبان اکثریت یا میزبان نیز باید مقیم در اتحادیه اروپا یا انگلستان باشد. از همکاری های فرامرزی استقبال می نماییم.

ترجیع میدهیم تا شخص متقاضی عضویت (Fellowship) مطابق اهداف NewsSpectrum برای ارتقای مشارکت پایدار میان زبان اقلیت و زبان اکثریت خبری حضور داشته باشد. این امر نیز برای گمارش عضویت حرفه ای قابل تطبیق می باشد. اما، با در نظر داشت شیوع کووید-19، نوع اجرای کار از طریق انلاین قابل اجرا میباشد، به شرط اینکه فعالیت ها بطور موثر انجام یابند.

برای درخواست نمودن، کارکنان بخش خبری باید تمام معلومات، شرایط انتخاب و واجد شرایط بودن، و هدایات درخواست را در ویب سایت NewsSpectrum مطالعه نمایند. درخواستی ها باید به زبان انگلیسی ارسال گردد. برای درخواست کننده گان بطور جدی سفارش می نماییم که قبل از درخواست، همکار گزارش دهی یا موسسه میزبان را مشخص نمایند. همچنان، همکاران پروژه NewsSpectrum آماده هستند تا روابط درخواست کننده گان واجد شرایط را با موسسات میزبان مربوطه در موقع ضرورت هماهنگ سازند.

درخواست کننده گان توسط یک کمیته ای متشکل از پنج عضو بیطرف و مستقل، انتخاب خواهند شد. این برنامه متعهد است تا بطور جدی از استقلالیت محتوای ارایه شده حفاظت نماید.

پس منظر:

NewsSpectrum یک ابتکار مشترک انستیتوت بین المللی مطبوعات (IPI) و سازمان اروپا برای روزنامه ها در زبان های منطقه ای و اقلیت (MIDAS) میباشد. انستیتوت رومی برای هنرها و فرهنگ (ERIAC) نیز یک همکار حمایتی پروژه NewsSpectrum می باشد.

NewsSpectrum یک برنامه جدید می باشد که برای تقویت کاری میان رسانه زبان اقلیت، به شمول رسانه زبان مهاجر، و زبان اکثریت در سرتاسر اروپا طرح گردیده است. هدف عضویت (Fellowship)در NewsSpectrum رشد همکاری میان دو گروه و حمایت متداوم از رسانه زبان اقلیت منحیث اعضای حیاتی محیط رسانه یی متکثر و آزاد در اتحادیه اروپا میباشد. این برنامه ها نیز از پوشش رسانه ای گزارش دهی آگاه هانه در مورد موضوعات اقلیت حمایت می نمایند و نمایندگان گروه های اقلیت را در پوشش خبری شامل می سازند.

برنامه NewsSpectrum بطور مشترک توسط کمیسیون اروپا (DG Connect) منحیث پروژه سرآغاز، با حمایت مالی اضافی از طرف ERIAC تمویل گردیده است. مشارکت های بعدی بعد از تأیید ایشان اعلام خواهند شد.

پرسشها؟

از علاقمندان احترامانه تقاضا می گردد که در جریان درخواست از ویب سایت NewsSpectrum و صفحه ملاحظات قبلی بازدید نمایند.

تماس:

اخبار تازه را فراموش نکنید! برای اخبار NewsSpectrum ثبت نام نمایید.

Milica Miletic (IPI): [email protected]

Anna-Kira Pirhofer (MIDAS): [email protected]


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)