Read in English

Europejskie Stowarzyszenie Dzienników w Językach Mniejszości oraz Językach Regionalnych (MIDAS) oraz International Press Institute (IPI) ogłaszają dziś, 12 kwietnia 2021 roku, rozpoczęcie pierwszego naboru zgłoszeń na stypendium naukowe NewsSpectrum Fellowship.

Aplikować o stypendium mogą dziennikarze I inni zawodowi pracownicy mediów, pracujący w mediach w językach mniejszości w Unii Europejskiej (włączając język romski oraz języki migrantów), jego celem jest zachęcenie do współpracy zawodowej między wydawnictwami mniejszości oraz większości językowych.

NewsSpectrum zamierza w 2021 roku sfinansować 40 stypendiów w dwóch programach: Collaborative Reporting Fellowships oraz Professional Placement Fellowships.

Rodzaje stypendiów I terminy aplikowania

Stypendium Collaborative Reporting Fellowship wspiera projekty reporterskie w wykonaniu dziennikarzy pracujących w mediach w językach mniejszościowych (włączając stałych nieetatowych współpracowników) we współpracy z dziennikarzem lub wydawnictwem mediów w języku większości.

Projekt reporterski może dotyczyć dowolnego tematu ważnego społecznie dla odbiorców obydwu redakcji. Priorytetowo traktowane jednak będą projekty naświetlające konkretną sytuację lub perspektywę grup mniejszościowych w UE lub relacji między mniejszością i większością. Projekty przyczyniające się do naświetlenia spraw europejskich w mediach w językach mniejszości są mile widziane. Wszystkie gatunki dziennikarstwa się kwalifikują, utwory mogą być publikowane w dowolnym formacie. Mile widziane są utwory cyfrowe i/lub audiowizualne. Oczekuje się, że dzieła będą opublikowane zarówno w wydawnictwie w języku mniejszości, jak i większości.

Termin aplikowania na stypendium Collaborative Reporting Fellowships upływa 28 maja 2021 roku. Dwa dodatkowe nabory wniosków w programie zostaną ogłoszone w czerwcu oraz sierpniu. Zobacz pełną informację oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Stypendium Professional Placement Fellowship wspiera dopasowane krótkoterminowe pobyty robocze lub wizyty studyjne w mediach większościowych zawodowców z mediów mniejszościowych. Stypendium jest przeznaczone dla wszystkich pracowników wydawnictw mniejszościowych, w tym dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów, menedżerów newsroomów,  menedżerów mediów społecznościowych, menedżerów społeczności lub pracowników zespołów, zajmujących się innowacjami cyfrowymi. Stali współpracownicy nieetatowi mogą również aplikować. Stypendium może być użyte do wspierania umiejętności twórczych oraz wymiany wiedzy w różnych aspektach redakcji, włączając dostarczanie newsów, transformację cyfrową, modele biznesowe, zaangażowanie odbiorców oraz budowę społeczności.

Wnioski o stypendium Professional Placement Fellowship będą rozpatrywane na bieżąco od dziś, 12 kwietnia 2021 roku, do 28 maja 2021 roku. Obecnie planuje się ogłoszenie jednego dodatkowe naboru wniosków na stypendium Professional Placement Fellowship. Zobacz pełną informację oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Kto i jak może aplikować

Pracownicy mediów w językach mniejszości mogą wnioskować o stypendium, jeśli ich wydawnictwo znajduje się w UE lub Wielkiej Brytanii i tworzy co najmniej 51% swoich treści w języku mniejszości (to obejmuje również języki romskie i migrantów). Dowiedzieć się więcej o tym, jakie języki się kwalifikują, można tutaj. Gospodarz lub partner projektu wydawany w języku większości także musi się znajdować w UE lub Wielkiej Brytanii. Mile widziana jest współpraca transgraniczna.

Mile widziane są stypendia stacjonarne, zgodnie z celem budowania trwałych partnerstw między mediami mniejszościowymi i większościowymi, jaki wyznaczył sobie NewsSpectrum. Dotyczy to zwłaszcza stypendium Professional Placement Fellowship. Jednako, w śłietle epidemii COVID-19, rozważane będą także możliwości współpracy zdalnej, pod warunkiem zapewnienia skutecznego wdrożenia ich działań.

Ogólnie, oczekuje się, iż obydwa stypendia trwać powinny nie krócej niż dwa tygodnie, ale możliwe są elastyczne czasy ich trwania. Stypendium powinno się odbyć w dowolnym czasie między czerwcem i 31 grudnia 2021 roku.

Zarówno stypendysta z medium mniejszościowego, jak też partner lub gospodarz z medium większościowego mogą wnioskować o stypendium wysokości do 6000 € każdy. Z grantu pokryte mogą być wydatki wynagrodzenia stypendysty mniejszościowego (zwracane bezpośrednio pracodawcy) jak też diety (np. koszty zamieszkania i utrzymania). Koszty podróży zostaną pokryte dodatkowo. Dla mediów w języku większości, z grantu również mogą być pokryte wydatki wynagrodzenia oraz podróży, jeśli dotyczą. Łącznie, NewsSpectrum przewiduje przeznaczenie na stypendia 480 000 euro w roku 2021. 

By ubiegać się o stypendium, zainteresowani pracownicy mediów powinni zapoznać się z pełnym opisem, warunkami i kryteriami naboru, a także instrukcjami aplikowania na stronie NewsSpectrum. Wnioski muszą być przesłane w języku angielskim. Ubiegający się o stypendium zachęcani są do umówienia się zawczasu z partnerem lub organizacją gospodarza przed wnioskowaniem. Jednakże partnerzy projektu NewsSpectrum są przygotowani do skontaktowania wybranych aplikantów z odpowiednimi organizacjami gospodarzami, gdyby była taka potrzeba.

Stypendyści zostaną wybrani przez pięcioosobową komisję rekrutacyjną, złożoną z niezależnych ekspertów. Program kładzie szczególny nacisk na ścisłą ochronę niezależności redakcyjnej wszystkich beneficjentów.

Informacje

NewsSpectrum jest wspólną inicjatywą Międzynarodowego Instytutu Prasy (International Press Institute, IPI) oraz Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy (European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages, MIDAS). Europejski Instytut Sztuki i Kultury Romów (European Roma Institute for Arts and Culture, ERIAC) jest partnerem wspierającym.

NewsSpectrum jest nowym programem stworzonym w celu zachęcania do nawiązywania relacji współpracy między mediami w językach mniejszościowych (włączając języki migrantów) oraz ich odpowiednikami w językach większościowych na terenie Unii Europejskiej. Stypendia NewsSpectrum mają na celu polepszanie współpracy między tymi dwoma grupami i wsparcie dla trwałości mediów w językach mniejszości jako kluczowych uczestników swobodnego, zróżnicowanego środowiska medialnego Unii Europejskiej. Dążą także do wsparcia nagłaśniania w mediach tematyki mniejszościowej w sposób oparty na wiedzy i włączeniu perspektywy przedstawicieli mniejszości. 

Program NewsSpectrum jest współfinansowany jako projekt pilotażowy przez Komisję Europejską (DG Connect) z dodatkowym wsparciem finansowym od ERIAC. Dalsze programy partnerskie będą zapowiedziane po ich zatwierdzeniu.

Pytania?

Zachęcamy zainteresowanych wnioskodawców do odwiedzenia strony NewsSpectrum i naszej strony najczęściej zadawanych pytań przed złożeniem wniosku. Jeśli powstaną pytania, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Kontakty

Josh LaPorte (IPI): [email protected]
Anna-Kira Pirhofer (MIDAS): [email protected]

Nie przegap najnowszych wiadomości! Zapisz się na newslettera NewsSpectrum!


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)