Read in English

The International Press Institute (IPI) și MIDAS au lansat, pe 12 aprilie,  primul apel pentru înscrierile în programul NewsSpectrum Fellowship

Programul de burse este deschis jurnaliștilor și altor profesioniști care lucrează în organizații de media în limbile minorităților din  Uniunea Europeană (inclusiv romani și limbile migranțior) și își propune să încurajeze parteneriate profesionale între publicațiile și canalele de media în limbile majoritate și cele în limbile minorităților. 

NewsSpectrum va finanța 40 de burse în 2021, prin intermediul a două mecanisme: Collaborative Reporting Fellowships și Professional Placement Fellowships.

Tipuri de burse și termene limită

Collaborative Reporting Fellowship sprijină proiectele editoriale ale jurnaliștilor care lucrează la canale media într-una din limibile minorităților, proiecte  realizate în colaborare cu un jurnalist sau un canal media majoritar.

Proiectul poate să se axeze pe orice temă de interes public relevantă pentru ambele canale media. Cu toate acestea, prioritate vor avea proiectele care pun în lumina situația sau perspectiva grupurilor minoritare din UE sau relația dintre grupurile minoritare  și majoritate. Proiectele care contribuie la reflectarea actualității europene în limbile minorităților sunt binevenite. Sunt eligibile toate genurile jurnalistice și toate formatele de publicare. Tehnicile digitale/audiovizuale de storytelling sunt binevenite. Materialele astfel realizate trebuie publicate sau difuzate atât de canalele în limbile minoritare, cât și de cele majoritare.

Termenul limită pentru înscrierea candidaturilor pentru Collaborative Reporting Fellowships este 28 mai 2021. Alte două apeluri de proiecte sunt programate să fie lansate în iunie și august. Informații complete și răspunsurile la întrebările cele mai fecvente sunt disponibile aici.

Professional Placement Fellowship sprijină stagiile temporare sau vizitele de studiu ale jurnaliștilor din mass-media în limbile minoritare în redacțiile majoritare. Bursele sunt disponibile pentru toți angajații canalului media respectiv: jurnaliști, editori, fotojurnaliști, responsabili de redacție, manageri de rețele sociale, manageri de comunitate sau angajați interesați în inovarea digitală. Colaboratorii permanenți sunt, de asemenea, eligibili. Mecanismul poate fi utilizat pentru a sprijini dezvoltarea de competențe de lucru în echipă sau schimburi de experiență privind diferite aspecte ale funcționării redacțiilor, incluzând culegerea și redactarea știrilor, tranziția digitală, modele de afaceri, atragerea și antrenarea publicului și crearea de comunități.

Aceptarea candidaturilor pentru Professional Placement Fellowship se va face continuu, în ordinea primirii aplicațiilor, până în 28 mai 2021. Un singur apel pentru acest mecanism este prevăzut pentru anul acesta. Informații complete și răspunsurile la întrebările cele mai fecvente sunt disponibile aici.

Eligibilitate și detlii despre candidaturi

Profesioniștii care lucrează în mass-media în limbile minorităților sunt eligibili pentru aceste programe dacă respectivul canal media este localizat în UE sau în Marea Britanie și dacă cel puțin 51% din conținutul publicat este într-o limbă regională sau în limba unei minorități (inclusiv limba romani sau limbile migranților). Mai multe despre limbile eligibile aici. Partenerul majoritar trebuie să fie, la rândul său, localizat în UE sau Mariea Britanie. Colaborările transfrontaliere sunt binevenite.

Candidaturile pentru participările fizice sunt încurajate, în concordanță cu scopul asumat de NewsSpectrum de a construi parteneriate sustenabile între mass-media în limbile majoritare și cele în limbile minoritare. Lucrul acesta se aplică mai ales mecanismului  Professional Placement Fellowship. Cu toate acestea, în lumina pandemiei de COVID-19, și opțiunea de colaborare la distanță este luată în considerare, dacă activitățile propuse pot fi realizate eficient.

În general, ambele mecanisme sunt gândite să acopere perioade de cel puțin două săptămâni, dar sunt acceptate și alte durate. Stagiile pot fi realizate oricând în intervalul iunie – decembrie 2021.

Atât jurnalistul din mass-media minoritară, cât și partenerul majoritar sau gazda pot solicita fiecare până la 6000 de euro, pentru fiecare bursă. Pentru bursierii din mass-media minoritară, suma poate acoperi cheltuieli precum salarii (rambursate direct angajatorului) și o diurnă care să acopere  costurile deplasării (cazare, mese, etc). Cheltuielile de transport vor fi decontate separat. Pentru canalele media majoritare, costurile pot acoperi salarii și cheltuieli de călătorie, acolo unde este cazul. În total, NewsSpectrum estimează că va aloca burse în valoare de €480,000 în 2021.

Pentru a candida, profesioniștii de media interesați trebuie să citească descrierea integrală a mecansimelor, criteriile de eligibilitate și selecție și instrucțiunile privind dosarul de candidatură pe pagina de web a  NewsSpectrum. Dosarele de înscriere trebuie trimise în limba engleză. Candidații sunt încurajați să își asigure un partener de proiect sau o organizație gazdă înainte de a depune înscrierea. Cu toate acestea, partenerii de proiect ai NewsSpectrum sunt pregătiți să îi pună în legătură pe candidații promițători cu organizații gazdă adecvate, dacă se dovedește necesar.

Bursierii vor fi selectați de un comitet format din cinci experți independenți. Programul se angajează să protejeze ferm independența editorială a bursierilor.

Background 

NewsSpectrum este o inițiativă comună a International Press Institute (IPI) și a  European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages (MIDAS). European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) este partener al inițiativei.

NewsSpectrum este un program nou, care încurajează parteneriatele profesionale între canalele media în limbile minorităților, inclusiv cele în limbile migranților, și omoloagele lor majoritare din țările Uniunii Europene. Bursele NewsSpectrum își propun să consolideze colaborarea între cele două grupuri și să sprijine sustenabilitatea mass-media minoritare, componente de importanță crucială ale unui peisaj media liber și pluralistic în UE. Bursele urmăresc totodată să sprijine relatarea jurnalistică relevantp și competentă a temelor legate de minorități și includerea perspectivelor acestora în știrile și actualitățile diseminate de mass-media majoritare.

Programul The NewsSpectrum este co-finanat, ca proiect-pilot,  de Comisia Europeană (DG Connect), cu spijin fnanciar aditional de la ERIAC. Alte parteneriate vor fi anunțate pe măsură ce se materializează. 

Întrebări?

Îi încurajăm pe cei interesați să viziteze pagina de web a NewsSpectrum și pagina FAQ . Dacă aveți întrebări suplimentare, ne puteți contacta.

Contacte

Josh LaPorte (IPI): [email protected]
Anna-Kira Pirhofer (MIDAS): [email protected]

Nu ratați ultimele noutăți! Abonați-vă la newsletterul NewsSpectrum newsletter.


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)