Read in English

Organizácie International Press Institute (IPI) a MIDAS dnes, 12. apríla, vyhlasujú prvé kolo žiadostí do nového programu NewsSpectrum Fellowship

Štipendijný program je otvorený pre novinárov a profesionálov z médií v menšinových jazykoch v EÚ (vrátane rómskeho jazyka a jazykov migrantov). Cieľom programu je podporiť spoluprácu a partnerstvá medzi spravodajskými médiami v majoritných a menšinových jazykoch. 

V roku 2021 plánuje NewsSpectrum financovať 40 grantov prostredníctvom dvoch schém: Collaborative Reporting Fellowships a Professional Placement Fellowships.

Typy programov a termíny

Collaborative Reporting Fellowship podporuje reportážne projekty novinárov, ktorí pracujú pre médiá v menšinových jazykoch (vrátane pravidelných freelance prispievateľov) v spolupráci s novinárom či médiom v majoritnom jazyku.  

Reportážne projekty sa môžu zamerať na akúkoľvek tému spoločenského významu, ktorá je relevantná pre publikum oboch mediálnych organizácií. Prioritu však dostanú projekty, ktoré zdôrazňujú špecifickú situáciu či perspektívu minoritných skupín v EÚ, prípadne vzťahy medzi menšinou a majoritou. Vítané sú i projekty, ktoré prispievajú k pokrývaniu európskych záležitostí v médiách v minoritných jazykoch. Program je otvorený pre všetky typy reportážnych projektov uverejnených v akomkoľvek formáte. Digitálne/audiovizuálne žurnalistické techniky sú vítané. Príspevky by mali byť publikované v minoritnom i majoritnom médiu. 

Deadline žiadostí do programu Collaborative Reporting Fellowships je 28. máj 2021. Dve ďalšie výzvy tohto programu sú naplánované na jún a august. Tu nájdete všetky informácie a FAQs. 

Professional Placement Fellowship podporuje individuálne krátkodobé pracovné stáže či študijné návštevy profesionálov z minoritných médií v médiách v majoritnom jazyku. Študijný program je otvorený pre všetkých zamestnancov média, vrátane novinárov, editorov, fotografov, manažérov redakcie, správcov sociálnych sietí, komunitných manažérov alebo zamestnancov zameraných na digitálne inovácie. Pravidelní freelance prispievatelia sa tiež môžu zapojiť do programu. Grant môže byť využitý na podporu spolupráce a výmenu vedomostí o rôznych aspektoch redakčnej práce, vrátane reportážnych zručností, digitalizácie, obchodných modelov, zapojenia čitateľov a publika či budovania komunity. 

Žiadosti do programu Professional Placement Fellowship budú posudzované priebežne od dnes, 12. apríla 2021, do 28. mája 2021. Program Professional Placement Fellowship má zatiaľ naplánované len jedno kolo výzvy. Tu nájdete všetky informácienajčastejšie otázky. 

Požiadavky a detaily žiadostí 

Profesionáli z médií v minoritných jazykoch si môžu podať žiadosť o grant, ak ich mediálna organizácia sídli v EÚ alebo Veľkej Británii a ak vytvára aspoň 51% obsahu v regionálnom či menšinovom jazyku (vrátane jazykov migrantov a rómskeho jazyka). Viac o jazykoch, ktoré spĺňajú podmienky prihlášok si môžete prečítať tu. Partnerský novinár z média vo väčšinovom jazyku musí mať tiež sídlo v EÚ alebo Veľkej Británii. Cezhraničné spolupráce sú v programe vítané. 

Program víta interné spolupráce v redakciách, nadväzujúc na cieľ NewsSpectrum budovať udržateľné partnerstvá medzi médiami v minoritných a majoritných jazykoch. To sa týka najmä schémy Professional Placement Fellowship. Vo svetle pandémie COVID-19 však budú posudzované aj možnosti spolupráce na diaľku, za predpokladu, že zúčastnení grantisti budú vedieť svoje aktivity vykonávať efektívne. 

Vo všeobecnosti by oba programy mali trvať aspoň dva týždne, možné je však aj flexibilné trvanie spolupráce. Fellowshipy môžu byť realizované kedykoľvek medzi júnom a 31. decembrom 2021.  

Grantista z média v minoritnom jazyku i jeho novinársky partner z média vo väčšinovom jazyku môžu obaja požiadať o príspevok do 6 000 € na jeden fellowship. Pre grantistov z minoritných médií môže príspevok pokryť náklady na mzdu (priamo preplatené zamestnávateľovi) alebo lokálne náklady (napr. ubytovanie a výdavky). Cestovné náklady môžu byť preplatené dodatočne. Médiám v majoritnom jazyku môže grant takisto pokryť náklady na mzdy či relevantné výdavky na cestovanie. NewsSpectrum predpokladá, že na štipendijné granty poskytne v roku 2021 celkovú sumu 480 000 €.  

Pred podaním žiadosti by si záujemcovia z radov mediálnych profesionálov mali dôkladne prečítať detaily grantov, predpoklady pre žiadateľov, výberové kritériá a inštrukcie pre podanie žiadosti na stránke NewsSpectrum. Žiadosti musia byť podané v anglickom jazyku. Vyzývame žiadateľov, aby si zabezpečili novinárskych partnerov a hosťujúce médium ešte pred podaním žiadosti. V prípade potreby je však NewsSpectrum pripravené pomôcť prepájať projektových partnerov s vhodnými hosťujúcimi organizáciami.     

Grantistov vyberá päťčlenná výberová komisia zložená z nezávislých expertov. Program sa zaväzuje k striktnej ochrane redakčnej nezávislosti všetkých grantistov. 

O programe 

NewsSpectrum je spoločnou iniciatívou organizácií International Press Institute (IPI) a European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages (MIDAS). Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru  (ERIAC) je podporným partnerom projektu. 

NewsSpectrum je novým programom vytvoreným na podporu pracovných partnerstiev medzi médiami v minoritných jazykoch, vrátane médií v jazykoch migrantov, a mediálnymi organizáciami vo väčšinových jazykoch v krajinách EÚ. Grantové programy NewsSpectrum majú za úlohu rozvíjať spoluprácu medzi týmito dvoma skupinami a podporovať udržateľnosť médií v menšinových jazykoch, ktoré sú významnými členmi slobodného a pluralitného mediálneho prostredia v Európskej únii. Snažia sa tiež podporovať mediálnu produkciu, ktorá fundovane pokrýva otázky menšín a prináša pohľad zástupcov menšinových skupín do spravodajstva. 

Program NewsSpectrum je ako pilotný projekt spolufinancovaný Európskou komisiou (DG Connect), s dodatočnou finančnou podporou od organizácie ERIAC. Ďalšie partnerstvá programu budú oznámené po ich potvrdení. 

Otázky?

Vyzývame záujemcov o granty, aby pri podávaní žiadostí navštívili stránku NewsSpectrum a FAQ stránku. V prípade dodatočných otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakty

Josh LaPorte (IPI): [email protected]
Anna-Kira Pirhofer (MIDAS): [email protected]

Nenechajte si ujsť naše novinky! Prihláste sa na náš NewsSpectrum newsletter.


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)