Read in English

Mednarodni tiskovni inštitut (IPI) in MIDAS objavljata danes, 12. aprila, prvi razpis za program poklicnega izpopolnjevanja NewsSpectrum

Program izpopolnjevanja je predviden za novinarje in druge medijske strokovnjake, ki delajo za medije manjšinskih jezikov v EU (vključno z jeziki migrantov in Romov), z namenom spodbujanja poslovnih partnerstev med mediji manjšinskih in večinskih jezikov.

NewsSpectrum bo v letu 2021 ponudil 40 poklicnih izpopolnjevanj po dveh shemah: Collaborative Reporting Fellowships (izpopolnjevanje za sodelovanje na področju poročanja) in Professional Placement Fellowships (poklicno izpopolnjevanje).

Vrste programov poklicnega izpopolnjevanja in roki

Program poklicnega izpopolnjevanja Collaborative Reporting Fellowship podpira projekte poročanja novinarjev medijev manjšinskih jezikov (vključno z rednimi sodelavci v svobodnem poklicu), ki jih ti izvajajo v sodelovanju z novinarjem ali medijem večinskega jezika. 

Projekt poročanja lahko obravnava kakršno koli temo javnega interesa, ki je pomembna za občinstvo obeh medijskih organizacij. Prednost bodo imeli projekti, ki poudarjajo posebne razmere ali perspektive manjšinskih skupin v EU ali odnose med manjšinskimi in večinskimi družbenimi skupinami. Dobrodošli so projekti, ki prispevajo k obravnavi evropskih zadev v medijih manjšinskih jezikov. Primerne so vse vrste poročanja, zgodbe pa je mogoče objaviti v kakršni koli obliki. Dobrodošle so digitalne/avdiovizualne tehnike pripovedovanja zgodb. Pričakuje se, da bodo zgodbe objavili mediji tako manjšinskih kot večinskih jezikov.

Rok za oddajo prijave za program poklicnega izpopolnjevanja Collaborative Reporting je 28. maj 2021. Junija in avgusta bosta objavljena dva dodatna razpisa za obe shemi. Oglejte si podrobne informacije in pogosta vprašanja.

Program poklicnega izpopolnjevanja podpira kratkoročno in prilagojeno poklicno usposabljanje ali študijske obiske strokovnjakov medijev manjšinskih jezikov pri medijih večinskih jezikov. Za program poklicnega izpopolnjevanja se lahko potegujejo vsi zaposleni v medijih, vključno z novinarji, uredniki, fotoreporterji, vodji uredništev, upravitelji družabnih medijev, upravitelji skupnosti ali osebje, ki se ukvarjajo z digitalnimi inovacijami. Do njega so upravičeni tudi redni sodelavci v samostojnem poklicu. Poklicno izpopolnjevanje se lahko izkoristi za podporo sodelovanja in izmenjave znanja o različnih vidikih uredništva, vključno s poročanjem o novicah, digitalno tranzicijo, poslovnimi modeli, vključevanjem občinstva in oblikovanjem skupnosti. 

Rok za oddajo prijav za program poklicnega izpopolnjevanja Professional Placement začne teči danes, 12. aprila in se zaključi 28. maja 2021, pri čemer se prijave obravnavajo sproti. Trenutno je predviden le en razpis za program poklicnega izpopolnjevanja Professional Placement. Oglejte si podrobne informacije in pogosta vprašanja.

Upravičenost in prijava

Strokovnjaki medijev manjšinskih jezikov so upravičeni do udeležbe v programu izpopolnjevanja, če se sedež njihovega medija nahaja v EU ali Združenem kraljestvu in če ta vsaj 51 % svojih vsebin objavlja v regionalnem ali manjšinskem jeziku (vključno z jeziki migrantov in Romov). Več o upravičenih jezikih lahko preberete tukaj. Tudi partner medija večinskega jezika ali gostitelj, ki poroča v večinskem jeziku, mora imeti sedež v EU ali Združenem kraljestvu. Čezmejno sodelovanje je dobrodošlo.

V skladu s ciljem vzpostavitve trajnostnih partnerstev med mediji manjšinskih in večinskih jezikov, za katerega si prizadeva program NewsSpectruma, se spodbujajo osebna izpopolnjevanja. To velja še posebej za program poklicnega izpopolnjevanja Professional Placement. Zaradi pandemije COVID-19 se bo upoštevalo možnost dela na daljavo, pod pogojem, da je izvedba dejavnosti v tej obliki še vedno učinkovita. 

Načeloma naj bi oba programa izpopolnjevanja trajala najmanj dva tedna, vendar pa je mogoče njuno trajanje prilagoditi. Izpopolnjevanje se lahko izvede kadar koli med junijem in 31. decembrom 2021.

Tako sodelavec medija manjšinskega jezika kot partner poročevalec v večinskem jeziku ali gostitelj sta v okviru programa izpopolnjevanja upravičena do kritja stroškov vsak v višini 6.000 evrov. Sodelavcem v manjšinskem jeziku so v okviru izpopolnjevanja kriti stroški plače (ki se neposredno povrnejo delodajalcu), pa tudi tekoči stroški na kraju samem (npr. nastanitev in dnevnice). Potni stroški se krijejo dodatno. Medijem večinskega jezika so v okviru izpopolnjevanja kriti stroški plače in potni stroški, če je potrebno. NewsSpectrum namerava v letu 2021 podeliti izpopolnjevanja v višini 480.000 evrov.

Zainteresirani medijski strokovnjaki, ki se želijo prijaviti, morajo prebrati celoten opis, merila za upravičenost in izbor ter navodila za izpolnitev prijave na spletnih straneh programa NewsSpectrum. Kandidati morajo prijave predložiti v angleščini. Prijaviteljem priporočamo, da si pred oddajo prijave zagotovijo partnerja poročevalca ali organizacijo gostiteljico.  Projektni partnerji programa NewsSpectrum lahko perspektivnim prosilcem pomagajo navezati stike z ustreznimi gostitelji, če bi bilo potrebno.

Prejemnike programa izpopolnjevanja bo izbrala komisija petih neodvisnih članov. Program si prizadeva za strogo varovanje uredniške neodvisnosti vseh upravičencev.

Dodatne informacije 

NewsSpectrum je skupna pobuda Mednarodnega tiskovnega inštituta (IPI) in Evropskega združenja dnevnih časopisov v manjšinskih in regionalnih jezikih (MIDAS). Podporni partner je Evropski romski inštitut za umetnost in kulturo (ERIAC).

NewsSpectrum je nov program, namenjen spodbujanju poslovnih partnerstev med mediji manjšinskih jezikov, vključno z mediji jezikov migrantov, in njihovimi kolegi večinskih jezikov po vsej EU. Cilj programa izpopolnjevanja NewsSpectrum je okrepiti sodelovanje med obema skupinama in podpreti trajnost medijev v manjšinskih jezikih kot ključnih članov svobodnega in pluralističnega medijskega okolja v Evropski uniji. Prizadeva si tudi za podporo medijskega poročanja, ki vestno poroča o manjšinskih vprašanjih in zajema stališče predstavnikov manjšinskih skupin. 

Program NewsSpectrum je pilotni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija (DG Connect), z dodatno finančno podporo inštituta ERIAC. Nadaljnja partnerstva bodo objavljena po potrditvi.

Vprašanja?

Zainteresiranim prijaviteljem predlagamo, da pred prijavo obiščejo spletno stran NewsSpectrum in našo stran s pogostimi vprašanji. Če imate nadaljnja vprašanja, smo vam na voljo.

Kontaktna oseba:

Josh LaPorte (IPI): [email protected]
Anna-Kira Pirhofer (MIDAS): [email protected]

Ne spreglejte najnovejših novic! Prijavite se na glasilo NewsSpectrum.


The NewsSpectrum programme is co-funded by the European Commission within the framework of the pilot project “Internship opportunities for Minority Language Media”, with additional financial support from ERIAC. Further partnerships will be announced as they are confirmed.

(Photo by Finn Hackshaw on Unsplash)